[VNG]VNG Cloud - Software Engineer

Mã vị trí: 22-ENG-0622
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin
 • Có kinh nghiệm lập trình từ 4 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm về lập trình ứng dụng Web sử dụng các ngôn ngữ lập trình Java, Python, Angular, Go, Spring Boot, Spring MVC, ...
 • Có kinh nghiệm về lập trình HTML, CSS, JQuery, SQL, ReactJS, làm việc với các cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB, InfluxDB...
 • Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Docker, K8s, Redis, RabbitMQ, ActiveMQ, ...
 • Ưu tiên có kiến thức về System, Network, Cloud Services
 • Kỹ năng giao tiếp, teamwork tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo. Ham học hỏi, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.
 • Có thể làm việc với áp lực cao

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin
 • Có kinh nghiệm lập trình từ 4 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm về lập trình ứng dụng Web sử dụng các ngôn ngữ lập trình Java, Python, Angular, Go, Spring Boot, Spring MVC, ...
 • Có kinh nghiệm về lập trình HTML, CSS, JQuery, SQL, ReactJS, làm việc với các cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB, InfluxDB...
 • Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Docker, K8s, Redis, RabbitMQ, ActiveMQ, ...
 • Ưu tiên có kiến thức về System, Network, Cloud Services
 • Kỹ năng giao tiếp, teamwork tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo. Ham học hỏi, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.
 • Có thể làm việc với áp lực cao