[VNG]Software Engineer

Mã vị trí: 22-IFRS-0446
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Thiết kế, phát triển chương trình xử lý, lưu trữ và cung cấp dữ liệu đa dạng của doanh nghiệp với khả năng mở rộng về quy mô và tần suất truy cập 
 • Thực hiện phân tích, mô hình hóa và trực quan hóa dữ liệu để làm báo cáo và đảm bảo đối soát chất lượng dữ liệu 
 • Xây dựng các worlflow để thực hiện tự động hóa các quy trình xử lý và phân tích trên nền tảng automation/machine learning 
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với cả front-end và backend programming

Yêu cầu

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển back-end
 • Có kinh nghiệm tích hợp ETL (ODI/Airflow/Pentaho)
 • Kiến thức tốt về Hệ thống thông tin hoặc Khoa học máy tính ; kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Kiến thức tốt về SQL trên Oracle/Hive/Postgres
 • Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu bằng Python
 • Có kinh nghiệm làm việc với Dữ liệu lớn trong hệ thống HDFS và hệ sinh thái liên quan (Hive, Hue, Spark,…)
 • Có kiến thức về lĩnh vực tài chính/kế toán là 1 lợi thế