[VNG]Software Engineer (Android)

Mã vị trí: 22-BSHIELD-0290
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Tham gia phát triển các sản phẩm công cụ liên quan đến mobile applications (android, ios)
  • Tham gia phát triển các hệ thống backend hỗ trợ cho mobile applications (firebase, app engine, api services)
  • Tham gia phát triển các hệ thống frontend (vuejs, react, html5)

Yêu cầu

  • Có kinh nghiệm lập trình trên các công nghệ liên quan đến mobile applications.
  • Có khả năng tự học và làm việc độc lập
Ưu tiên (một hoặc nhiều):
  • Có kiến thức về bảo mật thông tin
  • Có sở hữu hoặc tham gia những project mã nguồn mở trên github, gitlab, v.v. 
  • Có khả năng thiết kế và mỹ thuật.