[VNG]Senior Advanced Service Engineer

Mã vị trí: 22-MS-0222
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Tương tác với các giám đốc điều hành cấp C để truyền cảm hứng, xác định và thực thi các chiến lược di chuyển trên đám mây Doanh nghiệp thể hiện khả năng lãnh đạo tư duy và phương pháp" có thể làm "đối với việc di chuyển của doanh nghiệp.
 • Làm việc như một phần của nhóm chức năng chéo để xác định, phát triển và kết thúc các giao dịch
 • Đánh giá tính khả thi của việc di cư, xác định các yếu tố phụ thuộc và khắc phục các trở ngại.
 • Tham gia với các nhóm phát triển, cơ sở hạ tầng, bảo mật và hoạt động CNTT tại khách hàng và xác định các mẫu và kiến trúc có thể lặp lại để di chuyển qua đám mây. "

Yêu cầu

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm thiết kế / triển khai / tư vấn các ứng dụng phân tán.
 • Có kinh nghiệm trong các dự án di chuyển trung tâm dữ liệu hoặc đám mây hàng đầu.
 • Kinh nghiệm Lãnh đạo trước đây trong các đội kỹ thuật hoặc kỹ thuật hàng đầu.
 • Bề dày kinh nghiệm của Enterprise IT trong nhiều lĩnh vực sau: Kiến trúc cơ sở hạ tầng; Kiến trúc cơ sở dữ liệu; Mạng IP; Bảo mật CNTT; Hoạt động Trung tâm Dữ liệu; Thiết kế hoặc phát triển phần mềm.
 • Bề dày chuyên môn về Điện toán đám mây riêng và công cộng, công nghệ và các phương pháp hay nhất về kiến trúc.
 • Sự nhạy bén về kỹ thuật ở cấp độ chuyên gia, bao gồm khả năng hiểu được bối cảnh CNTT của khách hàng, xác định cơ hội và vượt qua mọi trở ngại kỹ thuật, cuối cùng ảnh hưởng đến việc áp dụng nền tảng Đám mây cùng với các yêu cầu kinh doanh.
 • Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp bằng văn bản mạnh mẽ; mức độ thoải mái cao với khán giả kỹ thuật và điều hành.