[VNG]System Engineer, Cloud

Mã vị trí: 22-MS-0147
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Tham gia vào việc vận hành quản lý về sản phẩm cho VNG Cloud. Nghiên cứu, đánh giá và triển khai các giải pháp về monitoring, automation, operation.
 • Tham gia nghiên cứu triển khai và hỗ trợ hệ thống cho dịch vụ khách hàng các sản phẩm của VNG Cloud
 • Quản trị và vận hành hệ thống, chịu trách nhiệm về tính sẵn sàng (HA),dự phòng (backup), tính chịu lỗi (failover) của hệ thống. Chịu trách nhiệm toàn bộ hạ tầng network, servers, ứng dụng cho toàn bộ hệ thống mới.
 • Tìm hiểu triển khai các giải pháp opensouces 

Yêu cầu

 • Nắm vững kiến thức, thành thạo một trong các Linux distros (Ubuntu, CentOS, ..)
 • Có kiến thức vững về networking: TCP/IP, IPV4, IPV6, Switching/routing, DNS
 • Có kinh nghiệm, kiến thức về kiến trúc microservice Kubernetes và các thành phần bên trong.
 • Có kinh nghiệm làm việc với web server Nginx, Apache….
 • Có kỹ năng xây dựng và sư dụng các công cụ monitor: Nagios, Zabbix, Grafana, Prometheus
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm về hệ thống log,apache kafka, zookeeper, elasticsearch (elk)
 • Có kinh nghiệm xây dựng và phân tích hệ thống chế độ sẵn sàng cao (HA) trên Kubernetes hoặc VM.
 • Có kiến thức lập trình cơ bản một số ngôn ngữ (bash shell, python, go...)
 • Có hiểu biết về an ninh hệ thống máy tính.
 • Có kiến thức về hệ thống quản lý source code, issues: SVN/Git
 • Có kỹ năng làm việc & tối ưu với Nginx, Memcached, redis,...
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về AWS, Google Cloud hoặc các nhà cung cấp đám mây có liên quan.