[VNG]Associate Data Engineer

Mã vị trí: 21-GT-0951
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Tham gia xây dựng hệ thống Data Warehouse đáp ứng nhu cầu phân tích hiệu quả của các Game Platform
  • Làm việc với Developer, phân tích dữ liệu từ các hệ thống OLTP
  • Thiết kế Data Model, mô hình ERD để liên kết dữ liệu cho các Datamart
  • Thiết kế, phát triển và vận hành quy trình ETL

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính (hoặc liên quan) 
  • Có kinh nghiệm sử dụng và thiết kế SQL Database (MySQL, TiDB) 
  •  Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm xây dựng Data Pipeline, biết sử dụng ETL tool là 1 lợi thế 
  • Có kinh nghiệm sử dụng các Analytics Platform là 1 lợi thế 
  • Có khả năng đọc và viết tài liệu kỹ thuật