[VNG]Associate Software Engineer (Java)

Mã vị trí: 21-IT-0884
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển, vận hành các công cụ quản lý nghiệp vụ doanh nghiệp.
 • Phát triển các nền tảng dịch vụ phục vụ đa nền tảng và tương tác giữa các hệ thống.
 • Sử dụng mô hình Agile trong quy trình phát triển phần mềm.
 • Làm việc trực tiếp với Product Owner và Team Leader để làm rõ công việc.
 • Chủ động đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề business.
 • Chủ động xây dựng và áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng ứng dụng.
 • Ứng dụng được tự động triểu khai với CI/CD.
 • Quản lý code với Git.

Yêu cầu

 • Nắm vững kiến thức lập trình căn bản.
 • Có kinh nghiệm lập trình JAVA là một lợi thế
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc (Web Development, Web Service, ResfulAPI).
 • Chủ động trong công việc, tinh thần làm việc nhóm tốt và sẵn sàng làm việc độc lập.
 • Thành thạo trong việc sử dụng 1 công cụ phát triển phần mềm cụ thể.