[VNG]Senior PQA Engineer

Mã vị trí: 21-CLSM-0812
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch & triển khai đánh giá chứng chỉ ISO27K, PCI DSS định kỳ hàng năm với đối tác đánh giá độc lập.
 • Đảm bảo quy trình chất lượng của dự án, sản phẩm và quy trình hoạt động của công ty.
 • Lập kế hoạch & thực hiện audit định kỳ việc tuân thủ quy trình phát triển sản phẩm của các dự án, sản phẩm, dịch vụ.
 • Cảnh báo rủi ro và đưa ra biện pháp phòng ngừa.
 • Tham gia vào quá trình xây dựng quy trình, cải tiến quy trình trong công ty.
 • Tham gia vào quá trình xây dựng cách đo lường, đánh giá chỉ tiêu chất lượng, SLA, KPI.
 • Hỗ trợ đào tạo về quy trình cho nhân viên mới , bộ phận PQA và các phòng ban khác trong công ty.
 • Định kỳ thu thập, phân tích số liệu để đánh giá chỉ tiêu chất lượng, SLA, KPI.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy (ưu tiên chuyên ngành CNTT)
 • Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức & triển khai hoạt động đánh giá chứng chỉ ISO27001, 27017, 27018 với tổ chức đánh giá độc lập
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng dự án phần mềm (Process Quality Assuarance-PQA)
 • Có kiến thức về tiêu chuẩn chứng chỉ ISO27K (bắt buộc), chứng chỉ bảo mật PCI-DSS (ưu tiên).
 • Có kinh nghiệm tham gia quá trình đánh giá chứng chỉ PCI-DSS với tổ chức đánh giá độc lập.
 • Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm
 • Có khả năng thu thập và phân tích số liệu
 • Yêu thích công việc quản lý chất lượng
 • Có khả năng quản lý thời gian, công việc.
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
 • Có kỹ năng tư duy logic và thống kê.
 • Tiếng Anh: Giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc, viết tài liệu yêu cầu tiêu chuẩn bằng tiếng Anh…