[VNG]PQA Engineer

Mã vị trí: 21-FIS-0702
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty.
 • Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh dánh các tính năng (Feature List), danh sách kịch bản sử dụng (Use case list), kịch bản chi tiết (Use case detail), ràng buộc nghiệp vụ (General Business Rules), bố cục sản phẩm (Wire frame),...
 • Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng công việc.
 • Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm.
 • Hộ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty.
 • Làm cầu nối giữa các bộ phận nội bộ công ty.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
 • Có kinh nghiệm trong vai trò quản lý dự án, PQA phần mềm
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
 • Là người có trách nhiệm cao, tổ chức tốt, giao tiếp, năng động, dám đi đầu.
 • Hiểu rõ dòng đời phát triển của sản phẩm phần mềm
 • Khả năng giao tiếp và làm báo cáo tốt cho cả tiếng Anh và tiếng Việt