[VNG]System Engineer (VNG CLOUD)

Mã vị trí: 21-S&S-0650
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Nghiên cứu, thử nghiệm tính năng, đánh giá cộng nghệ, đề xuất giải pháp về hạ tầng cloud.
 • Thiết kế hệ thống và mô hình network cho hạ tầng public/private cloud với khả năng HA và dễ dàng scale.
 • Triển khai, vận hành và xử lý các sự cố liên quan đến hạ tầng public/private cloud tại nhiều sites.
 • Xây dựng hệ thống monitoring và logging giúp theo dõi, phân tích, đánh giá rủi ro về các tình trạng phần cứng của servers.
 • Xây dựng hệ thống automation provisioning cho hạ tầng public/private cloud.
 • Tham gia xây dựng và chuẩn hóa tài liệu vận hành, tài liệu thiết kế kỹ thuật của hạ tầng.
 • Hỗ trợ, tư vấn, cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các team liên quan hoặc các team cần tích hợp với hạ tầng cloud.

Yêu cầu

 • Nắm vững kiến thức về Linux hoặc Unix
 • Có kỹ năng xây dựng và tối ưu các service như Nginx, MariaDB, redis, v.v..
 • Có kiến thức về hệ thống: OS, các dịch vụ như monitoring, hypervisor, web,...; cũng như các công cụ phân tích gói tin như tcpdump, wireshark.
 • Có khả năng đọc, hiểu và lập trình cơ bản bằng các ngôn ngữ: bash, batch, python, php hoặc golang.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ triển khai hệ thống hàng loạt: Ansible, puppet, ... là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm làm việc với các dòng server của các hãng: HP, Dell, Supermicro, .. là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm với prometheus, influxdb, grafana là một lợi thế.
 • Có kiên thức về kiến trúc docker, kubernetes là một lợi thế