[VNG]Associate Software Engineer

Mã vị trí: 21-PCM-0645
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Xây dựng các service backend.
  • Xây dựng các công cụ quản lý, xử lý dữ liệu.
  • Đảm bảo các service vận hành ổn định và không có sai sót.
  • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống.
Yêu cầu

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm BE với golang hoặc java

- Có kinh nghiệm làm việc với SQL, NoSQL database (MySQL, MariaDB, TiDB, MongoDB ...)

- Có kinh nghiệm làm việc với redis, kafka, rabbitmq, docker, k8s, git, jira, miro-service, grpc

- Có tư duy giải quyết vấn đề tốt chịu khó học hỏi, giao tiếp tốt

- Có kinh nghiệm phát triển tính năng trên client (Web, iOS hoặc Android)