Mor software hcm tuyển gấp qa-qc/tester leader

MOR SOFTWARE HCM TUYỂN GẤP QA-QC/TESTER LEADER
 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tổ chức, thực hiện kiểm thử sản phẩm
 • Chịu trách nhiệm về kiểm thử trong toàn bộ dự án được phân công
 • Làm việc với Team Tech và các phòng ban liên quan để thống nhất phạm vi kiểm thử, yêu cầu kiểm thử và kế hoạch kiểm thử;
 • Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;
 • Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử
 • Tham gia nghiệm thu nội bộ và phối hợp với nhóm dự án để triển khai và hỗ, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình,…
Quản lý, giám sát công việc của các thành viên trong nhóm
 • Phân công công việc, giám sát, nhắc nhở thành viên nhóm thực hiện công việc
 • Đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn thành viên trong team
 1. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Có kinh nghiệm từ 2 năm làm Tester Leader
 • Nắm vững quy trình Test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm
 • Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, tư duy logic tốt.
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc theo quy trình phần mềm, có hiểu biết về hệ thống kiểm soát chất lượng phần mềm, Automation Test.
 1. QUYỀN LỢI
 • Lương xứng đáng theo năng lực
 • Tăng lương 2 lần/năm
 • Phụ cấp JLPT, ISTQB, AWS,...
 • Phụ cấp thâm niên, thưởng project xuất sắc
 • Đào tạo tiếng Nhật, hard-skills và soft-skills miễn phí
 • Company trips: hoàn toàn miễn phí cho nhân viên, ưu đãi cho người nhà nhân viên
 • Cơ hội thăng tiến nhanh
 • Cơ hội đến các nước đối tác làm việc

Contact: hr@morsoftware.com (Ms. Phuong)