Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

gamvkxd-ch3-0 các loại máy và thiết bị phân loại.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Vật Liệu Xây Dựng tác giả Nguyễn Khánh Sơn ĐH Bách Khoa HCM-0
gamvkxd-ch3-0 các loại máy và thiết bị phân loại.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Vật Liệu Xây Dựng tác giả Nguyễn Khánh Sơn ĐH Bách Khoa HCM-1
gamvkxd-ch3-0 các loại máy và thiết bị phân loại.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Vật Liệu Xây Dựng tác giả Nguyễn Khánh Sơn ĐH Bách Khoa HCM-2
gamvkxd-ch3-0 các loại máy và thiết bị phân loại.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Vật Liệu Xây Dựng tác giả Nguyễn Khánh Sơn ĐH Bách Khoa HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng

0-outline.pdf
1-các tính chất cơ lý vlxd.pdf
2-vật liệu đất nung.pdf
3-vật liệu kính xây dựng.pdf
4-vật liệu gỗ trong xây dựng.pdf
5-vật liệu kết dính trong xây dựng.pdf
6-bê-tông và công nghệ bê-tông.pdf
7-cốt liệu cho bê-tông.pdf
8-xi-măng và phụ gia khoáng thay thế cho xi-măng.pdf
9-thiết kế cấp phối bê-tông thường.pdf
10-phụ gia hóa học cho bê-tông xi-măng.pdf
11-nhào trộn – vận chuyển – thi công – bảo dưỡng bê-tông xi-măng.pdf
gamvkxd-ch1-1 máy xúc nhiều gầu.pdf
gamvkxd-ch1-0 máy khai thác nguyên liệu.pdf
gamvkxd-ch2-1 máy đập hàm chuyển động phức tạp.pdf
gamvkxd-ch2-2 các loại máy đập nghiền búa.pdf
gamvkxd-ch2-3 máy nghiền bánh xe.pdf
gamvkxd-ch2-4 máy nghiền bi.pdf
gamvkxd-ch2-0 các loại máy đập nghiền.pdf
gamvkxd-ch3-1 sàng thùng quay.pdf
gamvkxd-ch3-0 các loại máy và thiết bị phân loại.pdf
gamvkxd-ch4-0.0 các loại máy tiếp liệu.pdf
gamvkxd-ch5-0 các thiết bị vận chuyển.pdf
gamvkxd-ch6-0 các máy khuấy trộn.pdf
vlxd-chuong1 các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng.pdf
vlxd-chuong2-vật liệu đá thiên nhiên.pdf
ôn thi.pdf

Bài tập/Thực hành Vật Liệu Xây Dựng

101-m52.pdf
bai tap vat lieu xay dung part 1 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 2 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 3 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 4 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 5 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 6 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 7 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 8 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 9 .pdf
bai tap vat lieu xay dung part 10 .pdf
fly ash-based geopolymer concrete 2011.pdf
journal of materials science volume 42.pdf
k18.pdf

Đề thi Vật Liệu Xây Dựng

đề_dhtc0004.pdf
đề_dhtc0005.pdf
đề_dhtc0006.pdf
đề_dhtc0007.pdf