Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

nhiet luyen thep c40.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vật Liệu Kỹ Thuật  ĐH Bách Khoa HN-0
nhiet luyen thep c40.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vật Liệu Kỹ Thuật  ĐH Bách Khoa HN-1
nhiet luyen thep c40.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vật Liệu Kỹ Thuật  ĐH Bách Khoa HN-2
nhiet luyen thep c40.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vật Liệu Kỹ Thuật  ĐH Bách Khoa HN-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Vật Liệu Kỹ Thuật

ch1-cau truc tinh the.pdf
ch2-bien dang deo _ co tinh.pdf
ch3-gian do pha.pdf
ch4-nhiet luyen thep.pdf
ch5-thep_gang.pdf
ch6-hkm.pdf
ch7-cera.pdf
ch8-polymer.pdf
khuon cat.pdf
nhiet luyen thep c40.pdf
thep cacbon tc yamaha.pdf
vat lieu - composit.pdf
vat lieu - he thong ki hieu vat lieu.pdf
vl kim loai.pdf
vlkt.pdf