Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

sản phẩm gnity.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp tác giả Nguyễn Phương Mai ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-0
sản phẩm gnity.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp tác giả Nguyễn Phương Mai ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-1
sản phẩm gnity.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp tác giả Nguyễn Phương Mai ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-2
sản phẩm gnity.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp tác giả Nguyễn Phương Mai ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp

business plan template.pdf
businessplantemplate.pdf
c1. kd va khoi nghiep.pdf
c2. y tuong kd.pdf
c3. lap ke hoach kd.pdf

Bài tập/Thực hành Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp

start up final.pdf
sản phẩm gnity.pdf