Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

gd df bài mở đầu đối tượng và nội dung của môn học.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Giao Dịch Đàm Phán Kinh Doanh tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-0
gd df bài mở đầu đối tượng và nội dung của môn học.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Giao Dịch Đàm Phán Kinh Doanh tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-1
gd df bài mở đầu đối tượng và nội dung của môn học.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Giao Dịch Đàm Phán Kinh Doanh tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-2
gd df bài mở đầu đối tượng và nội dung của môn học.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Giao Dịch Đàm Phán Kinh Doanh tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Giao Dịch Đàm Phán Kinh Doanh

1. giao dịch kinh doanh. ng.nganh13.pdf
2. đàm phán ng.nganh13..pdf
3. tổ chức đàm phán ng.nganh 13.pdf
4. yếu tố thành công ng.nganh 13..pdf
45 cau hoi on tap (ko co dap an).pdf
cauhoi ontap va dapan gddp.pdf
gd df bài mở đầu đối tượng và nội dung của môn học.pdf
gd df chương 1 đối tượng và nội dung của môn học.pdf
gd df chương 2 những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh.pdf
gd df chương 3 những nguyên lý cơ bản của giao dịch kinh doanh.pdf
gd df chương 4 kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch.pdf
gd df chương 5 tâm lý trong giao dịch đàm phán.pdf
gd df chương 6 văn hóa trong giao dịch đàm phán kinh doanh.pdf
gd df chương 7 những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh.pdf
gd df chương 8 nội dung, phương thức và các chiến lược đàm phán trong kinh doanh.pdf
gd df chương 9 hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh.pdf
gd df chương 10 tổ chức đàm phán kinh doanh.pdf
gd df chương 11 quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh.pdf
gd df chương 12 cơ sở pháp lý của giao dịch đàm phán kinh doanh.pdf
giao dich dam phan va kd -dap an de cuong.pdf

Đề thi Giao Dịch Đàm Phán Kinh Doanh

1095092_535043693217021_1085186979_n.jpg
271020121030.jpg
271020121031.jpg
271020121032.jpg
271020121033.jpg
giao dich dam phan ki 2 nam 2013.jpg
tổng hợp đề thi giao dịch đàm phán kd kì 3 năm 2012.pdf
tổng hợp đề thi giao dịch đàm phán kinh doanh 3tc kỳ 1 năm 2014.pdf
tổng hợp đề thi giao dịch đàm phán kinh doanh 3tc kỳ 3 năm 2013.pdf