Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

week-5.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vật Lý Đại Cương 2  ĐH Bách Khoa HN-0
week-5.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vật Lý Đại Cương 2  ĐH Bách Khoa HN-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Vật Lý Đại Cương 2

1_dien truong tinh.pdf
2_vat dan.pdf
3_dien moi.pdf
4_tu truong.pdf
5_cam ung dt.pdf
6_vat lieu tu.pdf
7_truong dien tu.pdf
13439155_638739466292840_8268983436411566033_n.jpg
13494903_638739522959501_99163992786827325_n.jpg
13495136_638739402959513_2135051685055964541_n.jpg
13495323_638739572959496_947148286920643664_n.jpg
13501696_638739622959491_1200164676928750182_n.jpg
13501825_638739616292825_4077444866929033588_n.jpg
13501962_638739409626179_4530101043330401526_n.jpg
13502018_638739519626168_7139536806639275379_n.jpg
13502029_638739569626163_2346496420482396108_n.jpg
13502036_638739669626153_3251356180446758159_n.jpg
13507058_638739619626158_5949340174593134860_n.jpg
13508962_638739666292820_3328229568820281320_n.jpg
13516518_638739576292829_7231613078882711752_n.jpg
13516567_638739452959508_8259327798259732364_n.jpg
13537623_638739462959507_925419844340657260_n.jpg
13566950_638739406292846_7164964836197346935_n.jpg
13567128_638739529626167_4034216981397499532_n.jpg
14720415_774359432730842_1154342323080273357_n.jpg
17098545_774359426064176_5243651286440625394_n.png
17201201_774359442730841_6950586795089736339_n.jpg
bai giang ly 2.pdf
ctvl_full.pdf
công thức vl2 (ph1120).pdf
tnvl.pdf
tóm tắt lý 2.pdf
tóm tắt vật lý đại cương 2 ( bkhn ).pdf
vở ghi lý thuyết vldc 2.pdf
week-1-2-3.pdf
week-4.pdf
week-5.pdf
week-6-7-8-9.pdf
week-10-11.pdf
week-12-13.pdf
đề cương học phần vật lý đc ii - ph1120.pdf
đề thi gk ck phần trắc nghiệm vlddc2 kèm đáp án.pdf

Bài tập/Thực hành Vật Lý Đại Cương 2

2017.1.0-vlđc-2-ph1120.pdf
2017.1.0-vlđc-2-ph1120.pdf
2017.1.0-vlđc-2-ph1120.pdf
2017.1.0-vlđc-2-ph1120.pdf
41199289_1212957248859812_5433086213001052160_n.jpg
41223344_1212957302193140_1804468614640697344_n.jpg
41229814_1212957158859821_5834191430658031616_n.jpg
41252291_1212957818859755_5378490104857755648_n.jpg
41256288_1212956995526504_7832907435978260480_n.jpg
41259157_1212957715526432_3941897258869456896_n.jpg
41260330_1212957122193158_7603585323724963840_n.jpg
41264756_1212957672193103_2659769918089592832_n.jpg
41267179_1212957442193126_147303423904055296_n.jpg
41284000_1212957342193136_5880440149602467840_n.jpg
41302185_1212957565526447_5336168493555384320_n.jpg
41307146_1212957375526466_7806038747639709696_n.jpg
41307179_1212957405526463_5356805016843714560_n.jpg
41326710_1212957065526497_2050072286488166400_n.jpg
41371620_1212957608859776_7134404260246061056_n.jpg
41398333_1212957032193167_359685437817618432_n.jpg
41406804_1212957538859783_1561388717115965440_n.jpg
41429351_1212957215526482_705152004149739520_n.jpg
41450610_1212957768859760_7869248322500820992_n.jpg
43039167_1940007809633209_6594454835947372544_n.jpg
43128034_1940007579633232_8622384929642119168_n.jpg
43148229_1940007586299898_6165235823227699200_n.jpg
43148240_1940007612966562_2017597871259385856_n.jpg
43159125_1940007682966555_885882436964057088_n.jpg
43169810_1940007669633223_8702687409189421056_n.jpg
43176171_1940007896299867_6283056963819405312_n.jpg
43201638_1940007659633224_5143092649695117312_n.jpg
43210555_1940007776299879_6494582853311922176_n.jpg
43226076_1940007829633207_1894523234045394944_n.jpg
43227295_1940007759633214_2225220825185779712_n.jpg
43237808_1940007872966536_6574404391011352576_n.jpg
43291495_1940007572966566_1798263031143071744_n.jpg
43293030_1940007679633222_6637899430873792512_n.jpg
assignment1.pdf
bai-tap-vl2.pdf
bai-tap-vl2.pdf
bai tap tuan-8.pdf
bcm-can cu lây sừn - ductt111.xlsx
bcm2_1.pdf
bcm2_3.pdf
bcm2_21.pdf
bcm2_42.pdf
bcm2_52.pdf
bcm2_69.pdf
bài tập lý 2-merged.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 23.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 24.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 25.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 26.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 27.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 29.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 30.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 31.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 32.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 34.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 35.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 37.pdf
bài tập vật lý đại cương 2 có đáp án chương 38.pdf
cau hoi tu luan - k63 - ph1120-full-1.pdf
câu hỏi tự luận vật lí đại cương 2.pdf
công thức lý ii.pdf
giải sách bt vldc2.pdf
hd _ báo cáo mẫu tnvl.zip
hệ-thống-câu-hỏi-tn-gk-và-ck-vlđc2.pdf
hệ-thống-câu-hỏi-ôn-thi-giữa-kì.pdf
lý-2.pdf
lý 2.pdf
nội dung ôn tập học phần vật lý 2.pdf
tham khao giua ky ly 2.pdf
thiet-lap-cong-thuc-sai-so.pdf
th trắc nghiệm vldc2 - giải chi tiết.pdf
th trắc nghiệm vlđc2 - kèm giải chi tiết (bản update mới nhất) .pdf
tn vlđc 2 - kèm đáp án.pdf
tổng hợp bài tập tự luận vlđc ii (ph1120).pdf
tổng hợp đề trắc nghiệm vật lý đại cương 2 -giải chi tiết.pdf
vldc2.pdf
week-1-2-3.pdf
week-4.pdf
week-5.pdf
week-6-7-8-9.pdf
week-10-11.pdf
week-12-13.pdf
đề-thi-gk-ck-phần-trắc-nghiệm-vlddc2-kèm-đáp-án.pdf
đề lý 2.pdf
ảnh thí nghiệm lí 2.zip

Đề thi Vật Lý Đại Cương 2

file_20210120_125548_cau-hoi-tu-luan-k63-ph1120-full.pdf
giữa kỳ vldc 2 (1).jpg
giữa kỳ vldc 2 (2).jpg
giữa kỳ vldc 2 (3).jpg
giữa kỳ vldc 2 (4).jpg
giữa kỳ vldc 2 (5).jpg
giữa kỳ vldc 2 (6).jpg
giữa kỳ vldc 2 (7).jpg
giữa kỳ vldc 2 (8).jpg
giữa kỳ vldc 2 (9).jpg
giữa kỳ vldc 2 (10).jpg
giữa kỳ vldc 2 (11).jpg
giữa kỳ vldc 2 (12).jpg
giữa kỳ vldc 2 (13).jpg
giữa kỳ vldc 2 (14).jpg
giữa kỳ vldc 2 (15).jpg
giữa kỳ vldc 2 (16).jpg
giữa kỳ vldc 2 (17).jpg
giữa kỳ vldc 2 (18).jpg
giữa kỳ vldc 2 (19).jpg
tham khao giua ky ly 2.pdf
th dạng câu hỏi tn vlđc 2 các chương kèm đáp án.pdf
tóm tắt công thức vlđc ii.pdf
tự luận vlđc ii.pdf
vldc2_2.pdf
đề-kiểm-tra-giữa-kì-vật-lý-đại-cương-ii-đề-3.pdf
đề-kiểm-tra-vật-lý-đại-cương-ii-đề-2.pdf
đề-kiểm-tra-vật-lý-đại-cương-ii- đề 1.pdf
đề-thi-gk-ck-phần-trắc-nghiệm-vlddc2-kèm-đáp-án.pdf
đề thi giữa kỳ.jpg
đề thi giữa kỳ vldc2 học kỳ 20201.pdf
đề thi gk + ck phần trắc nghiệm vlddc2, kèm đáp án.pdf