Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

ket qua.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kim Loại, Bán Dẫn, Điện Môi  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-0

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kim Loại, Bán Dẫn, Điện Môi

1-structrure of atoms.pdf
2-chemical bonding.pdf
3-aggregation.pdf
4-phase.pdf
5-crystal structures.pdf
6-materials_classes.pdf
7-diffusion.pdf
8-reactions_transformations.pdf
9-oxidation_reduction.pdf
10-machenical_properties.pdf
11-insulating_solids.pdf
12-magnetic_solids.pdf
13-conductivity_in_solids.pdf
14-optical_aspects_of_solids.pdf
15-thermal_properties.pdf
[robert_f._pierret]_semiconductor_device_fundament.pdf
chapter 1.pdf
chapter 1_a general introduction of semiconductors_carrier modeling.pdf
chapter 2 - metal materials 2.pdf
chapter 2 - metal materials 3.pdf
chapter 2_carrier action.pdf
chapter 3 - semiconductor materials 1.pdf
chapter 3_ pn junction electrostatics_pn junction diode i-v characteristics.pdf
chapter 7_ metal-semiconductor contacts and schottky diodes.pdf
chpter 2 - metal materials 1.pdf
chuong 4 - tinh chat dien - 4.2hieu ung hall.pdf
chuong 4-tinh chat dien-4.3 dac trung iv.pdf
chuong 4. phan tich tinh chat dien - 4 mui do - k 2014.pdf
chuong 5 - tu ke mau rung.pdf
prof. yang leng(auth.)-materials characterization_ introduction to microscopic and spectroscopic methods, second edition-wiley-vch (2013) - [cuuduongthancong.com].pdf
prof. yang leng(auth.)-materials characterization_ introduction to microscopic and spectroscopic methods, second edition-wiley-vch (2013).pdf
semiconductor_physics_and_devices.pdf
tuần 1 cấu trúc tinh thể.pdf
tuần 1 tổng quan về các tính chất của vật liệu.pdf
tuần 2,3 nhiễu xạ tia x (xrd).pdf
tuần 4 afm, sem, tem.pdf
tuần 10 tính chất cơ lý của vật liệu.pdf
đcmh-cac pp phan tich vat lieu 1.pdf

Bài tập/Thực hành Kim Loại, Bán Dẫn, Điện Môi

bai tap 2.pdf
bai tap ban dan_1.pdf
bai tap ban dan_2.pdf
bai tap ban dan_3.pdf
bai tap semi 1.pdf
bai tap semi 2.pdf
bai tap semi 3.pdf
bai tap semi 4.pdf
bt1a.tif
bt1b.tif
bt1c.tif
bt bán dẫn.pdf
bài tập chất bán dẫn việt hóa.pdf
ket qua.pdf
raman _ er.opj
si-wo3-aptes-sa.txt
si-wo3-aptes-sa.xlsx
si-wo3-aptes.txt
si-wo3-aptes.xlsx
si-wo3.txt
si-wo3.xlsx
simon m. sze, ming-kwei lee semiconductor devices physics and technology.pdf