các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bài Giảng Vat_Lieu_Xây Dựng.Pdf
Giáo Trình Vật Liệu Xây Dựng.Pdf