các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Finite-Element-Simulations-With-Ansys-Workbench-14.Pdf