các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Ciletti M.D. Advanced Digital Design With The Verilog Hdl 2010.Pdf
Solutions- Advanced Digital Design With The Verilog Hdl.Pdf