các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Secure Programming With Static Analysis.Pdf