các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

24.2. Semiconductor Physics And Devices 3rd Ed. - J. Neamen.Pdf
Insulator Materials.Pdf