các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Dung-Sai-Lắp-Ghép-Và-Kỹ-Thuật-Đo-Lường-Pgs.Ts.Ninh-Đức-Tốn.Pdf