các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Basic Electronics.Pdf
Electronics Fundamentals Circuits Devices And Applications 8th Edition By David M Buchla And Thomas L Floyd.Pdf