các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Mechanics Of Materials 8th Edition, R.C. Hibbeler.Pdf