các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

P.P.L. Regtien - Sensors For Mechatronics (2012).Pdf
Ramon Pallas Areny, John G. Webster - Sensors And Signal Conditioning (2001).Pdf